سایت تخصصی پا با هدف افزایش اطلاع رسانی در خصوص بیماریهای پا و مچ پا توسط جمعی از متخصصین فیزیوتراپی راه اندازی گردیده است